1000nuortajohtajaa.fi ei ole enää saatavana täältä. Yritä sen sijaan nuorkauppakamarit.fi.

Nuorkauppakamari – mikä ja miksi?

Kauppakamarit ovat ehkä nimenä tuttu, mutta niiden idea on harvemmin selvä suurimmalle osalle väestöstä. Tällä sivustolla kerromme lisää siitä, mitä nuorkauppakamarit tekevät ja missä toimintaa on. Murramme myös toimintaan liittyvän myytin ja esittelemme toimintaa paikalliselta tasolta aina kansainvälistymiseen saakka.

Mitä nuorkauppakamarit tekevät?

Kauppakamarilla tarkoitetaan järjestötoimintaa, joka toimii yritystoiminnan ja kaupankäynnin edistämiseksi jollain tietyllä alueella. Nuorkauppakamarit ovat erikoistuneet nuorten toimintaan, ja Suomessa niiden pyörittäminen on yleensä myös nimenomaan nuorten vastuulla. Ideana on, että nuorilla olisi mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien hyvät kontaktit niin toisiinsa kuin elinkeinoelämän kokeneimpiinkin tekijöihin.

Suomen Nuorkauppakamarit, eli JCI Finland, on perustettu vuonna 1957. Sen tehtävä on varmistaa, että paikallisilla nuorilla olisi mahdollisimman hyvät suhteet elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa ja että näistä nuorista olisi mahdollista tulla tulevaisuudessa uusia elinkeinoelämän vaikuttajia.

Nuorkauppakamarit koordinoivat myös maanlaajuisia projekteja, joilla pyritään edistämään jotain tiettyä teemaa tai kehittämään sen toimintaa yleisellä tasolla. Projekteja on samanaikaisesti useita, jotta niistä löytyy jokaiselle jotakin. Tällä hetkellä käynnissä ovat esim. Tuottava Idea -kilpailu sekä Vuoden Nuori Menestyjä -projekti. Sen sijaan nettikasinoiden toiminnasta voit lukea enemmän täältä.

Suomen Nuorkauppakamarit palkitsevat myös vuosittain yritysjohtamisen saralla ansioituneita nuoria tittelillä Vuoden Nuori Johtaja. Tällä halutaan rohkaista nuoria ottamaan enemmän vastuuta sekä toimimaan johtotehtävissä.

Miten toiminta on järjestetty?

JCI toimii kattojärjestönä noin 70 paikalliselle kamarille, joita sijaitsee ympäri Suomea. Jäsenet ovat 20–40 -vuotiaita. Nuorkauppakamarin jäseneksi voivat liittyä alueella toimivat nuoret yrittäjät, mutta myös kuka tahansa järjestön toiminnasta kiinnostunut voi tulla mukaan toimintaan. Nuorkauppakamareiden kantavia teemoja ovat kestävä johtajuus, yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet ja kansainvälinen verkostoituminen.

Toiminta on paikallislähtöistä ja nuorkauppakamarien tapahtumat vaihtelevat paljon eri alueiden välillä. Yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on erilaisten koulutusten järjestäminen. Näihin tilaisuuksiin osallistuvat saavat arvokasta tietoa taitojensa kehittämisestä ja itsensä arvioinnista. Myös erilaisten asiantuntijoiden vierailut ovat suosittuja ja ne tarjoavat mahdollisuuden kysyä suoraan itseään kiinnostavista teemoista ja auttavat muodostamaan verkostoja myöhempää elämää varten.